BIBLIOTEKA OTWARTA BĘDZIE W 2024 ROKU

W NASTĘPUJĄCE SOBOTY

W GODZ. OD 9:00 DO 13:00

MIESIĄC

DNI

STYCZEŃ

13; 27

LUTY

10; 24

MARZEC

2; 16; 23

KWIECIEŃ

6; 13; 27

MAJ

11; 25

CZERWIEC

8; 22; 29

WRZESIEŃ

7; 14; 28

PAŹDZIERNIK

5; 12; 26

LISTOPAD

9; 16; 30

GRUDZIEŃ

7; 21