Poniedziałek

   9.00 – 13.00

Wtorek     

 14.00 – 18.00

Środa

 14.00 – 18.00

Czwartek

   9.00 - 13.00

(z wyjątkiem pierwszego roboczego czwartku każdego miesiąca)

Piątek

 14.00 – 18.00