"Zaczytani ... w Orzeszu - promocja literatury i czytelnictwa" projekt dofinansowany

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany

przez Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska

w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Orzeszu.

Projekt "Zaczytani ... w Orzeszu - promocja literatury i czytelnictwa" jest odpowiedzią na realną potrzebę

lepszego zintegrowania mieszkańców Orzesza oraz ich zachęcenia do czytania, odwiedzania biblioteki

i działań wolontaryjnych podejmowanych w ramach w ramach jej działalności.

Dzięki projektowi biblioteka stanie się centrum życia społeczności lokalnej promująca nowe zjawiska literackie

i kulturalne.

Celem projektu "Zaczytani ..." jest:

- zintegrowanie mieszkańców Orzesza i zachęcenie ich do czytania i odwiedzania orzeskiej biblioteki

- wzmocnienie znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej

- promocja wolontariatu bibliotecznego poprzez kontynuację działań projektowych.